Club van 25 & 50

Wie zijn er lid van de club van 25 of de club van 50?

Mensen die de muziekvereniging financieel willen steunen door een bijdrage te geven van 25 of 50 euro per jaar. Jong en oud vinden dat Liemers Harmonie Duiven meewerkt aan de leefbaarheid van Duiven. Denk maar aan muzieklessen op school, de Dodenherdenking, de binnenkomst van de vierdaagse, concerten en optredens met Schutterij Onderling Genoegen. Het zijn vooral mensen die de Liemers Harmonie Duiven een warm hart toe dragen.

Waarom lid worden?

Door de muziekvereniging met een financiële bijdrage te ondersteunen helpt u ons om de vereniging levend te houden. Van de bijdrage worden de instrumenten vervangen en onderhouden. Want wij kunnen alleen muziek maken met goede instrumenten.

Wat krijg ik ervoor terug?

U ontvangt 2 zitplaatsen voor ons jaarlijkse voorjaarsconcert bij een lidmaatschap van de club van 50. Leden van de club van 25 ontvangen 1 zitplaats voor dit concert. Daarnaast wordt u via onze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de vereniging en weet u als eerste wanneer wij een bijzonder optreden zullen verzorgen. Daarnaast ziet u blijvend een actieve muziekvereniging die graag klaar staat voor de Duivense gemeenschap.

Hoe word ik lid?

Neem contact op met het secretariaat. Zij verzorgen een donateursformulier waarmee u Liemers Harmonie Duiven machtigt om 25 of 50 euro af te schrijven.

Wilt u zelf de hoogte van uw gift bepalen? Donaties zijn welkom op IBAN: NL95 RABO 0315 4046 12.