In 1921 werd door een groep Duivense jongeren, die elkaar in het koffiehuis van Det Mom ontmoetten, de Fanfare "Welvaart"opgericht. In 1926 is de Fanfare "Welvaart"echter ter ziele gegaan. Of het geldgebrek, onvoldoende Rooms, dan wel onenigheid onderling was, dit is en blijft gissen. Maar één ding staat vast: In 1929 werden de muzikale hoofden weer bij elkaar gestoken om een nieuwe vereniging op te richten, die de naam "St. Remigius" zou dragen. In 1938 en 1939 had de fanfare het erg moeilijk om op de been te blijven, want er waren immers verschillende muzikanten gemobiliseerd. Na meningsverschillen met de bezetter in 1940 en de weigering tot inschrijving in de "Kulturkammer", werd de vereniging uiteindelijk ontbonden. Dit had tot gevolg dat er geen fanfaremuziek meer in Duiven weerklonk tot het einde van de tweede wereldoorlog. In het voorjaar van 1945 kwamen de mensen weer terug naar hun have en met energie begon men het dorp weer bewoonbaar te maken. Ook het verenigingsleven kwam weer tot bloei.

1975 wordt ook wel het jaar van Kevelaer genoemd. Buiten de medewerking aan de jaarlijks terugkerende Liemerse bedevaart, maakt de fanfare een aantal malen een reis naar Kevelaer voor een optreden voor de Duitse televisie. In de loop der jaren kende de vereniging ups en downs en ondanks alle goede inzet en de geweldige sfeer liep het ledenaantal in 1985 zover terug dat opnieuw stemmen opgingen om de fanfare om te bouwen naar Harmonie-bezetting. Naar aanleiding van diverse gesprekken en het advies van de toenmalige dirigent besloot men in het voorjaar van 1986 te starten met een groep harmonieleden. Begin 1987 werd voor het eerst als harmonie gerepeteerd en in april werd het eerste bescheiden concert gehouden. Er moest een nieuwe naam komen en dat werd "Liemers Harmonie Duiven".

In 2002 werd weer deelgenomen aan een concertconcours in Eibergen en hier ging men naar huis met een eerste prijs. Niet alleen verzorgt het harmonieorkest concerten; ook wordt het marcheren niet geschuwd. Samen met de slagwerkgroep zijn ze te bewonderen zowel in Duiven als ver daar buiten. Carnavalsoptochten in Duitsland, Koninginnedag, dodenherdenking, Taptoe Duiven, de schuttersfeesten in Duiven, en de sinterklaasintocht, zijn enkele activiteiten waar Liemers Harmonie Duiven aan deelneemt.

Anno 2003 is de Liemers Harmonie Duiven een bloeiende vereniging die zich sinds drie jaar presenteert in een nieuwe outfit. De groene uniformen hebben plaats gemaakt voor het donkerblauw met rood.

Liemers Harmonie op Twitter